Oferta

Oferuję tłumaczenia zwykłe i korektę różnych typów tekstów (artykuły prasowe, materiały promocyjne, korespondencja, CV, instrukcje, teksty literackie…).

Wykonuję również tłumaczenia specjalistyczne z wielu dziedzin (ekonomia, Unia Europejska, kultura, turystyka, reklama…).

Oferowane kombinacje językowe to:

polski ↔ angielski
polski ↔ francuski
angielski ↔ francuski